Όλα τα πιάνα είναι βάρια και ογκώδη και όπως καταλαβαίνετε η μεταφορά τους χρειάζεται το κατάλληλο προσωπικό, που να διαθέτει εμπειρία και γνώση.

Η μεταφορική μας τα διαθέτει και τα δυο, όπως διαθέτει και τα κατάλληλα μηχανήματα ώστε να μπορεί να μεταφέρει το πιάνο σας με ασφάλεια!

 

μεταφορά-πιάνων