ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Καλύπτουμε με ασφάλεια τη μεταφορά της οικοσκευής σας σ΄ όλο το εθνικό οδικό δίκτυο.

Επίσης καλύπτουμε τη φθορά οποιουδήποτε αντικειμένου της οικοσκευής σας που τυχόν προκληθεί κατά την μεταφορά – μετακίνηση.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.