Αποσύνδεση και επανασύνδεση επίπλων και ηλεκτρικών

Αναλαμβάνουμε το ξεμοντάρισμα και το μοντάρισμα σε ντουλάπες , έπιπλα, σύνθετα, κρεβάτια, βιβλιοθήκες, επιπλοσυνθέσεις κ.τ.λ. Επίσης αναλαμβάνουμε την αποσύνδεση καθώς και την επανασύνδεση των ηλεκτρικών συσκευών σας (κουζίνα, πλυντήριο, φωτιστικά, κλιματιστικά κ.τ.λ.)

Σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και εμπειρίας που διαθέτει το προσωπικό μας μπορούμε να σας προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Μοντάρισμα ξεμοντάρισμα επίπλων και συναρμολογήσεις .

 

cooker-cable