Διαθέτουμε 2 ανυψωτικά μηχανήματα που φτάνουν έως και 31 μετρά (9 ορόφους) με μεγίστη ανυψωτική ικανότητα 300 κιλά. Τα ανυψωτικά μηχανήματα μας, ελέγχονται και συντηρούνται από κατάλληλους τεχνικούς σε τακτά χρονικά διαστήματα και διαθέτουν όλες τις πιστοποιήσεις που χρειάζεται (EYROCERT- ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ) έτσι ώστε να πραγματοποιούν με ασφάλεια την ανύψωση των αντικειμένων σας!

Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα χειρίζονται έμπειροι, εκπαιδευμένοι οδηγοί χειριστές που διαθέτουν όλες εκείνες τις γνώσεις, έτσι ώστε να μπορούμε να σας εξασφαλίσουμε την ασφαλή ανύψωση, χωρίς φθορές,της οικοσκευή σας και της ακίνητης περιουσίας σας! Επίσης τα ανυψωτικά μας τα ενοικιάζουμε με την ώρα και τα διαθέτουμε, εκτός από μετακομίσεις και για άλλες εργασίες, όπως μπάζα, δομικά υλικά, κουφώματα, κλάδεμα δένδρων, επισκευές υδρορροών κ.τ.λ

ανυψωτική μετακόμιση